Tiesitkö, että Suomessa on maailman parhaimmat jätevesien käsittelylaitokset, mutta hulevedet johdetaan suoraan, käsittelemättä lähimpään puroon.

Suurin osa, noin 75-80 % huleveden haitta-aineista, kuten mikromuovit, fosfori, metalleista ja PAH-yhdisteistä kulkeutuu kiintoaineeseen sitoutuneena.

Maailman yleisin meriroska ja mikromuovi on tupakantumppi. 80 % kaikesta mikromuovista tulee maalta käsin ja hulevedet on merkittävin kulkeutumisreitti.

Hulevesien käsittely on ensisijaisesti kiintoaineen poistamista, sillä saadaan merkittävin osa ravinteista ja haitta-aineista poistettua ja mahdollistaa myös liukoisten haitta-aineiden poistamisen.

Kaupunkialueen hulevesissä liikkuu merkittäviä määriä kiintoaineita, joihin on sitoutuneena ravinteita, raskasmetalleja, mikromuovia sekä öljyjä.

Kiintoaineen poistaminen
hulevesistä parantaa olennaisesti vastaanottavien vesistöjen vedenlaatua.
FILTRO 500
FILTRO 600
Slider

★★★★★
Tiesitkö että Suomen tekonurmilta kentiltä katoaa 2 miljoonaa kiloa kumirouhetta vuosittain ja merkittävä osa niistä viemäreitä pitkin vesistöihin? Ratkaisu löytyy jälkiasennettavasta Filtro-kaivokohtaisesta suodattimesta. Tähän ratkaisuun päätyi myös Suomen ympäristö keskus SYKE, joka tutkii Filtro-hulevesisuodattimilla tekonurmikenttien mikromuoviongelmaa Suomessa. Pirkkolan ja Puolitan urheilukentillä Helsingissä Filtrolla puhdistetaan yli 90 % hulevesien mikromuoveista.
- SYKE

★★★★★
Kehittäessään Kuusijärvestä kansainvälisen tason virkistysaluetta, Vantaa päättyi vedenlaiseen biohiilisuodattimeen. Watecon Lago on puhdistanut nyt 2 vuotta Vantaan merkittävimmän virkistysalueen uimavesiä ja sinileväongelmat on saatu hallintaan luonnonmukaisesti ja kustannustehokkaasti.
- Vantaan Kaupunki

★★★★★
Filtro-kaivosuodattimilla on ratkaistu kumirouheen kierrätys mm Helsingin Pirkkolan ja Puotilan tekonurmikentillä
- Helsinki

★★★★★
Katualueen hulevesien käsittely vedenlaadultaan herkällä Jyväskylän Myllylammen valuma-alueella
- Jyväskylä

Kysy tarjousta


Laskutus- ja toimitustiedot
Lisätietoja